Đã đăng vào 23-09-2020

khóa học luyện thi ielts

Review bài 7 sách speaking and pronunciation elementary 2
Hôm nay thầy Jason sẽ tóm tắt các phần quan trọng trong bài học thứ 7, cách phát âm khó và các từ vựng quan trọng cần lưu ý trong bài nha:

Review bài 7 sách speaking and pronunciation elementary 2 1

PRONUNCIATION:

[S] [SH] [SH] [CH] [SH] [Dʒ]

Sew Show Shoes Choose Sheep Jeep

Seat Sheet Shop Chop Shade Jade

Xem thêm: https://kos.edu.vn/review-bai-7-sach-speaking-and-pronunciation-elementary-2/
#dangkyhocielts
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.